Aoki Ryuusei SPT Layzner: ACT-II Le Caine 1999 - 1986